Milí trhovníci/trhovníčky,

ďakujeme, že chcete byť opäť súčasťou Radničkiných trhov na Radničnom námestí v Bratislave, ktoré sa tento rok budú konať 6 a 7. septembra 2024. Tento rok sme sa rozhodli zjednodušiť prihlasovanie a všetko bude prebiehať online, prostredníctvom formulára. Detailný návod, ako sa prihlásiť nájdete nižšie.

Odporúčaný postup prihlasovania:

1. Najprv si stiahnite povinné tlačivá, ktoré sú určené pre zriadenie vášho stánku na Radničkiných trhoch (Fyzická alebo právnická osoba).

Právnická osoba (Fyzická osoba oprávnená na podnikanie):

  • Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo Vašom mene v tejto záležitosti (nie je potrebné overiť s notárom)
  • Sken podpísanej žiadosti F3 (právnické osoby). Do žiadosti treba podrobne rozpísať sortiment predaja. 
  • Používateľ virtuálnej pokladne posiela sken listu/dokladu, ktorým Daňový úrad oznamuje kód virtuálnej pokladne (zatrite prístupové údaje) a používateľ e-kasy, posiela sken dokladu, ktorým preukazuje, že je klientom systému e-kasa

2. Vypíšte ich všetky potrebné dokumenty a uložte si ich do počítača, v žiadosti nezabudnite uviesť druh tovaru a služieb, podpíšte žiadosť a splnomocnenie. V prípade osôb, ktoré nemusia používať pokladňu, je potrebné priložiť vypísané a podpísané tlačivo F5.

3. Až potom začnite vyplňovať túto prihlášku. Žiaľ, formulár sa nedá priebežne ukladať.

Dôležitá informácia: všetky potrebné prílohy je nutné pripojiť k tomuto formuláru.

Koniec prihlasovania je štvrtok 1. augusta 2024 o 23:59, po tomto termíne sa už nebudete môcť prihlásiť. V prípade otázok nás neváhajte osloviť mailom na inkluzia.ba@gmail.com alebo na tel. čísle 0917 493248

Ďakujeme a tešíme sa na vás.

Účastnícky poplatok 30 EUR na obidva dni.