Kaviareň Radnička

Chránená dielňa Radnička je jedným z projektov, ktorým sme vytvorili podmienky pre stabilnú a zmysluplnú prácu pre ľudí s mentálnym postihnutím na voľnom trhu práce. Snažíme sa praktickými a fungujúcimi príkladmi ovplyvňovať verejnosť, zamestnávateľov, predstaviteľov samosprávy a ostatných poskytovateľov sociálnych služieb aby svoje úsilie poskytovať kvalitné sociálne služby a služby zamestnanosti vytvárali v čo najbežnejších, integrovaných podmienkach trhu práce.

Kde je Radnička?

Primaciálne námestie 501/3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto-Staré Mesto

Kaviareň Radnička

Najväčším úspechom tohto projektu je udržateľnosť viac ako 15 rokov. Vychovali sme viac ako 55 mladých ľudí pre samostatnú pracovnú činnosť len v tomto projekte a myslíme, že sme projektom zmenili postoje bežnej verejnosti k ľuďom so zdravotným postihnutím.

Výnimočný projekt

Projekt je výnimočný tým, že zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím ako čašníkov. Zamerali sme sa na kvalitu a po tréningu pod vedením hotelovej akadémie sme pripravili mladých ľudí na profesiu, v ktorej sa môžu plne realizovať. V projekte spolupracujeme s magistrátom mesta Bratislava, Múzeom mesta Bratislavy, Nadáciou otvorenej spoločnosti, Sorošovým centrom MDAC v Budapešti, Nadáciou pre deti Slovenska a Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kaviareň Radnička ponúkala služby kaviarenského typu, v jej priestoroch sme organizovali pracovné stretnutia zamestnávateľov a firiem, prezentácie nových aktivít, výrobné programy a nových produktov. Pravidelne sa v našich priestoroch organizovali tlačové konferencie, prezentácie grantových programov, ale aj rôzne happeningy a kultúrne programy spojené s prezentáciou firmy aj na Nádvorí Starej Radnice. Chránená dielňa Radnička ponúkala aj cateringové služby mimo obsluhu priestorov Radničky, ako je zabezpečenie malých recepcií, občerstvenie pri konferenciách, seminároch a iných prezentáciách.

Radničkine trhy každý rok

Raz ročne organizujeme prezentačno-predajnú výstavu výrobkov chránených dielní a zariadení sociálnych služieb Radničkine trhy. V Radničke vytvárame priestor pre organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských akcií – čaj o piatej, predstavujeme talenty, ľudových umelcov. Súčasťou sezónnych aktivít je aj organizovanie tradičných týždňov ako napr. „Vianočné zvyky“.

Kaviareň Radnička je jedinou kaviarňou v centre mesta, kde vám s každou kávou alebo čajom namiešajú Radničkári – čašníci s mentálnym postihnutím – aj dobrý pocit. Každou návštevou Radničky sa stávate súčasťou niečoho, čo pozitívnym smerom mení očakávania spoločnosti ohľadne pracovných schopností ľudí s mentálnym postihnutím. V Radničke nájdete všetky druhy káv, čajov a iných nápojov, drobné pečivo a zákusky… Radnička ponúka taktiež cateringové služby (zabezpečenie malých recepcií, občerstvenie pri rôznych príležitostiach) mimo priestorov samotnej kaviarne.

Kto navštívil Radničku?

Kaviareň Radnička počas jej existencie navštívilo veľké množstvo osobností. Na fotografiách nižšie sú to prvé dámy Českej republiky a Gruzínska, mnoho hercov ale aj známych ľudí zo spoločenského alebo kultúrneho života. Všetkým za pozornosť a podporu ďakujeme!

 

 

 

Podporili nás

Nadácia Slovenskej Sporiteľne

Glaxo Smith Kline

Nadácia VÚB