Darujte 2 %

Inklúzia pomáha už 23 rokov. Pomôžte aj vy

Zaslaním 2 % z vašich daní, o ktoré sa OZ Inklúzia uchádza, pomôžete ľuďom, ktorí vašu pomoc naozaj potrebujú. Inklúzia je nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Inklúzia vznikla z iniciatívy odborníkov pracujúcich v oblasti podpory sociálnej inklúzie znevýhodnených občanov už v roku 2001.

Potrebné údaje na darovanie 2 % pre fyzické aj právnické osoby nájdete na tejto stránke.

 

Inklúzia pomáha ľuďom už 20 rokov

Podporujeme zdravotne postihnuté osoby v sociálnej inklúzii

Tvorba a šírenie modelových kvalitných sociálnych služieb

Pracujeme s verejnosťou pri presadzovaní kvalitných životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

Snažíme sa vytvárať a šíriť nové modely integrácie osôb so zdravotným postihnutím do bežného života

Kaviareň Radnička

Zriadenie a prevádzkovanie chránenej dielne Kaviareň Radnička v centre mesta Bratislavy. Projekt je výnimočný tým, že zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím a dáva im možnosť normálneho zamestnania. Najväčším úspechom tohto projektu je udržateľnosť. Radnička funguje viac ako 15 rokov. Vychovali sme viac ako 55 mladých ľudí pre samostatnú pracovnú činnosť.

Radničkine trhy

Organizujeme tradičné Radničkine trhy, ktorých cieľom je zviditeľniť prácu občanov so zdravotným postihnutím. Našim cieľom  je, osloviť aj zamestnávateľov a firmy, aby využili možnosť zákona, ktorý im umožňuje zamestnať príslušný počet zdravotne postihnutých občanov, prípadne zadať zákazku chráneným dielňam.

Podporný kruh Dúbravka

Podporný kruh sa zameriava na podporu ľudí so zdravotným znevýhodnením – predovšetkým ľudí s duševnou poruchou alebo mentálnym postihnutím. Naším cieľom je rozvíjať potenciál klienta a pomôcť mu pripraviť sa na vstup do pracovného procesu, ktorý vnímame ako súčasť plnohodnotného fungovania v spoločnosti.

Darujte 2 %

Zaslaním 2 % z vašich daní, pomôžete našej organizácií Inklúzia ale hlavne ľuďom, ktorí vašu pomoc naozaj potrebujú. Našim cieľom je podporovať zamestnávanie znevýhodnených skupín na trhu práce, hlavne osôb so zdravotným postihnutím. 

Ako vták zamknutý v klietke

Desaťtisíce ľudí so zdravotným postihnutím nemajú možnosť uplatniť sa na trhu práce. Šanca pracovať im pritom otvára cestu k slobode a ľudskej dôstojnosti. Hovorili sme o tom s odborníkmi na deinštitucionalizáciu Vierou Záhorcovou, Michalom Smetankom a ženou s ŤZP Danielou Hroncovou.

Nočná pyramída

Odborníčka na integráciu zdravotne postihnutých, napríklad ľudí s Downovým syndrómom do života. Založila a pracuje v Agentúre podporovaného Zamestnávania OZ Inklúzia. Absolventka psychológie na FiFUK. Klinickej psychológii sa venovala 17 rokov na detskej klinike v nemocnici na Kramároch. Teraz sa venuje deinštitucionalizácii, pomáhajú ľuďom z Domovov sociálnych služieb pre dospelých, dostať sa do života. 

Odborný garant Inklúzie

PhDr. Viera Záhorcová

Viera Záhorcová vyštudovala psychológiu a pôsobila ako detská psychologička. Zlomovou sa pre ňu stala študijná cesta do Dánska v roku 1980. Pracovala vtedy v mládežníckom tábore, kde bolo viac ako 50% účastníkov zdravotne znevýhodnených a zažila pozitívny šok, keď zistila, že všetci účastníci sú rovnocennými členmi spoločnosti, vrátane celkom ležiacich, čo bolo diametrálne odlišné od praxe, ktorú poznala z ústavov pre ľudí s mentálnym postihnutím vo vtedajšom Československu. Inšpiráciu nachádzala aj v desaťročnej  každodennej spolupráci s prof. Karolom Matulayom.

Viac ako 20 rokov patrí k čelným predstaviteľom prúdu, ktorý sa snaží vytvárať pre ľudí so zdravotným postihnutých podmienky pre úplnú inklúziu a chápať ich ako plnohodnotných občanov, ktorí môžu plne využívať svoje ľudské práva, vrátane oblasti zamestnávania. Je neúnavnou propagátorkou myšlienky, že všetci jednotlivci môžu pracovať na bežnom trhu práce, ak majú zabezpečené adekvátne služby. Preto v roku 1999 založila Agentúru podporovaného zamestnávania, iniciovala zásadné legislatívne zmeny, v súčasnosti je predsedníčkou Slovenskej únie podporovaného zamestnávania. Svoje presvedčenie o tom, že podmienkou nezávislého života je zaradenie sa do pracovného procesu, roky odborne pretavuje do praktických krokov vedúcich k zamestnávaniu  ľudí so zdravotným postihnutím.

Aj vďaka nej vznikla chránená dielňa – obľúbená kaviareň Radnička v Bratislave, ako jeden z projektov, ktorý vytvára podmienky pre stabilnú a zmysluplnú prácu pre ľudí s mentálnym postihnutím na voľnom trhu práce.