Radničkine trhy 2017

22. - 23. septembra sa konali Radničkine trhy 2017 na námestí Primaciálneho paláca a námestí Starej radnice v Bratislave. Zúčastnilo sa ich 55 vystavovateľov, z toho 1 z ČR. Zároveň bol zorganizovaný odborný seminár Aktivizácia, participácia, príprava na prácu. Počas celých trhov sa konali tvorivé dielne, návštevníci si mohli odskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu, enkaustiku, maľovanie na plátno...