"Napísali o NÁS"

 1. Nový čas

 2. Čašník Juraj: Na prácu sa pripravoval 1,5 roka!
 3. O peniazoch

 4. Kaviareň Radnička po troch rokoch otvorila svoje brány
 5. Bratislavský kurier

 6. TRHY: Primaciálne námestie bude opäť patriť Radničkiným trhom
 7. SME

 8. V Bratislave opäť otvorili kaviareň Radnička
  Na Primaciálnom námestí otvoria Radničkine trhy
  Obľúbené Radničkine trhy zavítali aj do Bystrice
 9. Nadácia SLSP

 10. Kaviareň Radnička otvára svoje priestory pre verejnosť po trojročnej rekonštrukcii
 11. PRAVDA

 12. Čašníci z Radničky sa už tešia na prácu
 13. 24 hodín

 14. Na Primaciálnom námestí v Bratislave sa v piatok začnú Radničkine trhy
  V centre Bratislavy sa začali Radničkine trhy s viacerými novinkami
 15. Topky

 16. Nebaví vás práca? Choďte na kávičku
 17. Webnoviny

 18. Primaciálny palác privíta Radničkine trhy