Som zamestnanec a chcem darovať 2%

Ak ste zamestnanec, daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ

Dve percentá z dane z príjmov nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti IX: vyznačte: "Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)". Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2020.

Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech vami vybranej mimovládnej organizácie, musí to však byť minimálne 3,32 €.

Potom vyplňte vyhlásenie o poukazani 2% dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje INKLÚZIE – prijímateľa vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené. Číslo účtu INKLÚZIE nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.

Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech INKLÚZIE.

Identifikačné údaje INKLÚZIE – prijímateľa vašich 2% z dane:

Obchodné meno alebo názov
Inklúzia
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo
BRATISLAVA, 811 03, Panenská 29
Právna forma
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
31800785

Dôležité termíny:

  • 15. február 2020 - zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • 30. apríl 2020 - zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa

Tlačivá na stiahnutie:

Partner:
Dve percentá z dane na Pravda.sk