Normálne | Zväčšiť písmo | Maximálne
Aktuality
Poslanie organizácie
Projekty
Sociálne služby
Kaviareň Radnička
Radničkine trhy
Darujte 2%
Kontakt
Effetto prolungato Cialis funziona 36 ore ricetta cialis senza effetti collaterali permanenti tipici di questi farmaci. Muchos expertos creen que el problema en la esfera sexual comprar cialis 10 mg original es uno de los más frecuentes problemas en este género. Pain or cramping in the permanent nature in the lower abdomen Clomid No Prescription buy disulfiram In addition depending on the cause of the disease Cialis online loss of vision due to non-arterial anterior ischemic neuropathy.

NOVÁ POLOŽKA
NOVÁ POLOŽKA
NOVÁ POLOŽKA
NOVÁ POLOŽKA
NOVÁ POLOŽKA
NOVÁ POLOŽKA
NOVÁ POLOŽKA
NOVÁ POLOŽKA
JOB COACH
2011
2012
EURO JOB COACH
CESTA K NEZÁVISLOSTI
STRETNUTIA PARTNEROV
FINAL REPORT
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
AKTUALITY
SOM ZAMESTNANEC A CHCEM DAROVAŤ 2%
PROGRAMY RADNIČKY
SOM FYZICKÁ OSOBA A PODÁVAM DAŇOVÉ PRIZNANIE
"NAPÍSALI O NÁS"
SOM PRÁVNICKÁ OSOBA
RADNIČKA JE OPäŤ OTVORENÁ
TAKTO SME SA PRIPRAVOVALI
"PODPORILI NÁS"
KÁVA Z RADNIČKY NÁM CHUTÍ
NÁPOJOVÝ LÍSTOK
RADNIČKINE TRHY 2019
TRENČIANSKÉ TEPLICE 2018
RADNIČKINE TRHY 2018
PRÍHLÁŠKA NA LETNÉ KURZY PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ
POZVÁNKA NA STRETNUTIE V RADNIČKE
REHABILITAČNÉ STREDISKO A INTEGRAČNÉ CENTRUM PODPORNÝ KRUH
INKLÚZIA
POZVÁNKA NA VIANOČNÉ TRHY V BRATISLAVE
DOBRÝ TRH NA PANENSKEJ
STRETNUTIE S BARISTKOU
RADNIČKINE TRHY 2017
RADNIČKINE TRHY 2017 PLAGÁT
RAŇAJKY V RADNIČKE PRE ZAMESTNÁVATEĽOV
APZ
RADNIČKINE TRHY 2018
RADNIČKINE TRHY 2017
RADNIČKINE TRHY 2016
RADNIČKINE TRHY 2015
RADNIČKINE TRHY 2014
RADNIČKINE TRHY 2013
RADNIČKINE TRHY 2012
RADNIČKINE TRHY 2011
RADNIČKINE TRHY 2008-2010
RADNIČKINE TRHY 2000-2007

/ NOVÁ POLOŽKA | Vytlačiť

10 dôvodov prečo nebyť k tejto téme ľahostajní:

1. Čo je cieľom Radničkiných trhov?

Cieľom Radničkiných trhov je zviditeľniť prácu občanov so zdravotným postihnutím, ale najmä osloviť zamestnávateľov, firmy, spoločnosti, aby využili možnosť zákona, ktorý im umožňuje zamestnať príslušný počet zdravotne postihnutých občanov, prípadne zadať zákazku chráneným dielňam.

2. Prečo je dôležité podporovať chránené dielne a prácu občanov
so zdravotným postihnutím?

Vychádzame z toho, že práca je príležitosť pre všetkých ľudí, prináša im peniaze, rozvoj, úspech a vzťahy. Aj pre ľudí so zdravotným postihnutím je teda šancou získať nové zručnosti, schopnosti, kariérny rast a nezávislosť.

3. Je dôležité, aby bol v tejto podpore aktívny aj štát?

Áno. Ak je človek umiestnený v ústave, štát na neho platí viac ako 1 000 EUR mesačne. Ak pracuje, je platcom dane. Na Radničkiných trhoch už pätnásť rokov vedľa seba vystavujú pracovníci so zdravotným postihnutím z chránených dielní a klienti z domovov sociálnych služieb, ktorí sú schopní pracovať.

4. Čo pre občanov so zdravotným postihnutým
znamená pracovať a byť zamestnaný?

Je dôležité dať týmto ľuďom šancu, nediskriminovať ich. Aj oni majú právo na komunitný život, tak ako ja a ty. A komunitný život to je práca, bývanie a voľný čas, nie život v inštitúcii, kde sú viacerí na izbe, kde nemajú súkromie a sú organizovaní v aktivitách, dennom režime...

5. Ako upravuje legislatíva EÚ zamestnávanie občanov
so zdravotným postihnutím?

Dohovor o právach občanov so zdravotným postihnutím, ktorý SR ratifikovala, jasne formuluje právo na komunitný život, na primerané vzdelanie a zamestnanie. V zákone o službách zamestnanosti sú aktívne nástroje vo forme chránenej dielne a agentúry podporovaného zamestnávania. Práve tieto dva nástroje môžu riešiť zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. Chránené dielne však len prežívajú a agentúry podporovaného zamestnávania majú problémy s fungovaním.

6. Aké problémy dnes riešia agentúry podporovaného zamestnávania?

Dnes ich nikto nefinancuje, živoria, a pritom štát by ich mohol outsourcovať – zadať im prácu, aby vytiahli z evidencie nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Miera dlhodobej nezamestnanosti je u nás najvyššia v Európskej únii, ale štát to nerieši. Neexistujú žiadne programy pre dlhodobo nezamestnaných, a pritom agentúry podporovaného zamestnávania to majú podľa zákona priamo v náplni – pomáhať zdravotne postihnutým a dlhodobo nezamestnaným zamestnať sa.

7. S akými problémami sa dnes stretávajú chránené dielne?

Chránené dielne majú na trhu práce rovnakú pozíciu ako zamestnávatelia, ktorí nezamestnávajú ľudí so zdravotným postihnutím, ale nie sú schopné týmto firmám konkurovať, či už kvalitou, alebo kvantitou ponúkaných výrobkov. Aj keď chránené dielne dosiahnu požadovanú kvalitu a kvantitu, potrebujú na to oveľa viac pracovného času, často musia rátať s väčšou práceneschopnosťou a prispôsobovaním výroby aktuálnemu stavu zdravotne postihnutých zamestnancov, čo zároveň zvyšuje cenu výrobku alebo služby. Povinné plnenie zadávania zákazky je pre chránené dielne v regiónoch s málo rozvinutým priemyslom, prípadne s malým množstvom veľkých firiem, finančne veľmi zaťažujúce, pretože manažment, ak chce zabezpečiť výrobu, je nútený vycestovať prevažne do veľkých miest. Bolo by vhodné, aby štátna správa a samospráva viac spolupracovali s chránenými dielňami, a aby im zadávanie zákaziek chráneným dielňam vyplývalo zo zákona.

8. Aké ďalšie kroky možno od iniciatívy Radničkine trhy očakávať?

Potrebujeme otvoriť diskusiu o komunitnej a nie inštitucionálnej podpore ľudí so zdravotným postihnutím. Žiť v komunite znamená mať prácu, bývanie a môcť využiť svoj voľný čas podľa vlastných záujmov a predstáv.

9. Čo je cieľom okrúhleho stola?

Jeho cieľom bolo poukázať na príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím žiť bežným životom. Na témy podporovaného zamestnávania diskutovali zástupcovia komerčného sektora, samosprávy a tretieho sektora.

10. Kde sa uskutočnia Radničkine trhy?

Radničkine trhy sa uskutočnia v dňoch 22. a 23. septembra 2017 na Nádvorí Starej Radnice v Bratislave pod záštitou primátora hl. mesta Bratislavy. Budú vystavovať a predávať výrobky chránených dielní a domovov sociálnych služieb zo Slovenska a Českej republiky.

Všetky práva vyhradené 2021 OZ INKLÚZIA ****, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu