Trenčianské Teplice 2018

Projekt podporený mestom Bratislava

Samostatnosť a začlenenie do spoločnosti
Cieľom tohto výletu do Trenčianskych Teplíc bolo budovanie samostatnosti a nezávislosti spolu s podporou osobnosti a nácvikom životných zručností. Tento cieľ sa mal naplniť počas relaxačno-športového pobytu v Trenčianskych Tepliciach.
V prvej fáze sa celý pobyt naplánoval – klienti si po dohode vybrali Trenčianske Teplice, penzión Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov na Partizánskej ulici, pretože s ním už mali výborné skúsenosti. Vybrali si vlakové a autobusové spojenie tak, aby to všetkým vyhovovalo.
Odchod rýchlika z Hlavnej stanice Bratislava bol 5.9.2018 o 9.03 hod. Vzhľadom na bariérové prostredie na stanici sa všetci účastníci stretávali o polhodinu skôr, aby bolo dosť času na presun cez schodiská na nástupište a do vlaku. Po príchode do Trenčína sme sa presunuli do Trenčianskych Teplíc autobusom regionálnej dopravy. Po ubytovaní v penzióne a po obede nasledovala prechádzka po meste a návšteva termálneho bazéna v centre Trenčianskych Teplíc. Táto časť programu mala mimoriadne pozitívnu odozvu, kúpanie si užívali a veľmi chválili. Po kúpaní bol naplánovaný oddych a večera. Po večeri nasledovala prednáška o histórii mesta Trenčianske Teplice, ktorú si klienti prichystali sami ešte pred výletom, spojená s návštevou vybraných častí mesta – uvedieme napr. prechádzku po ulici A. Bagara a informácie o tomto významnom občanovi mesta a divadelníkovi, po ktorom sa nazýva aj ulica, kde sa nachádza rehabilitačné centrum Podporný kruh v Bratislave. Príjemne sa klienti cítili aj na posedení v miestnej kaviarni, kde si sami vybrali, objednávali a zaplatili pohostenie v rámci trénovania každodenných situácií v samostatnom živote.
Ráno po raňajkách nasledovala cesta autobusom regionálnej dopravy do Trenčína, krátka prechádzka po centre mesta a potom návšteva Trenčianskeho hradu Táto časť výletu bola fyzicky namáhavejšia, trvala preto dlhšie, ako bolo naplánované. Po obede a oddychu bola voľná vychádzka na mestskú promenádu. Neskôr nákup surovín a príprava na večerné opekanie a športovanie v prírodnom areáli. Ráno po raňajkách, po zbalení a vyprataní izieb, nasledovala cesta autobusom do Trenčína a čakanie na vlak. Príchod do Bratislavy a lúčenie.
Účastníci si počas celého projektu na vlastnej koži vyskúšali riešenie konkrétnych reálnych životných situácií a problémov a spoločne hľadali spôsoby riešenia a zlepšenia. Podľa hodnotenia klientov bola pre nich najväčším prínosom možnosť samostatného rozhodovania a plánovania spoločného programu, prežívanie zážitkov a uvedomovanie si samostatnosti a zodpovednosti. Oceňovali len minimálny nutný dohľad (kontrola užívania liekov, pomoc s batožinou, pri nastupovaní a pod.), ktorý im dovoľoval viac individuálnych činností a rozhodovania, na druhej strane bolo vidieť snahu o čo najlepšie riešenie vzniknutých problémov, o dochvíľnosť, dodržiavanie dohodnutých pravidiel, pomáhanie si navzájom. Pre viacerých klientov to bola po dlhšej dobe jediná cesta a pobyt mimo domova a o to viac to bolo pre nich významné. Ohlasy po skončení akcie boli pozitívne, jediným väčším problémom sa javili bariéry pri pohybe – na Hlavnej stanici v Bratislave, pri výstupe na Trenčiansky hrad, pri nastupovaní a vystupovaní vo vlaku a v autobusoch.
Záver – cieľ projektu bol splnený, účastníci kladne hodnotili celý pobyt aj cestu, osobitne oceňovali prínos Hlavného mesta Bratislavy, pretože bez tejto pomoci by sa akcia nebola zrealizovala.