Príhláška na letné kurzy pracovných zručností

Pozývame vás na Letné kurzy pracovných zručností:

Inklúzia, Rehabilitačné stredisko Bagarova 20, Bratislava
Pečenie a zdobenie perníkov
Aranžovanie a výroba vencov zo šišiek

Agentúra podporovaného zamestnávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava
Svet práce

Tešíme sa na vašu účasť. Odkaz na prihlášku, ktorú si môžete vytlačiť a zaniesť na adresu:
Agentúra podporovaného zamestnávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Prihláška na vytlačenie

Elektronický formulár na Google Dokumentoch, prihláška príde na mail ferar720(at)gmail.com.
Elektronická prihláška