Raňajky v Radničke pre zamestnávateľov

Všetkých ústretových zamestnávateľov, v mene občianskeho združenia Inklúzia pozývame do rozvojového programu, ktorý s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne smerujeme na firmy a manažérov, ktorí chcú zamestnať človeka so zdravotným postihnutím

Cieľom programu je vytvoriť sieť zamestnávateľov, ktorí už ľudí so zdravotným postihnutím zamestnávajú, alebo o to majú záujem, poskytovať im informácie, poradenstvo a vzdelávanie a umožňovať im vzájomné zdieľanie informácií a skúseností.

Účasť na programe je Vás zdarma. Celkovo prebehnú 4 biznis raňajky, kde bude pod vedením odborníkov a hostí z praxe priestor na zdieľanie skúseností, úspechov či ťažkostí

Harmonogram biznis raňajok:
10/10 Legislatíva v SR a možnosti zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
19/10 Ako získať a sprevádzať zamestnanca so zdravotným postihnutím?
24/10 Dobrá prax pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím
31/10 Motivácia zamestnancov ako nástroj udržateľnosti výkonu

Viac informácií o programe a lektoroch nájdete v priložených dokumentoch. Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky v prílohe alebo jednoducho mailom.

Keby ste mali akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.
Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami!

Kontaktná osoba:

Katarína Milová, katarina.styrakova@gmail.com,
inclusion@changenet.sk,
mobil: 0905 785 200

Prílohy:
Prihláška
Agenda stretnutí a lektori