"Podporili NÁS"

„Rozdávať peniaze len tak je jednoduché a dokáže to každý. Ale rozhodnúť sa, komu dať peniaze, koľko, kedy a prečo, to nevie každý a už vôbec to nie je jednoduché."
Aristoteles

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za pomoc, vďaka ktorej Radnička opäť funguje.

Ďakujeme