Inklúzia

Inklúzia je mimovládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať zamestnávanie znevýhodnených skupín na trhu práce, hlavne osôb so zdravotným postihnutím. Inklúzia vznikla z iniciatívy odborníkov pracujúcich v oblasti podpory sociálnej inklúzie znevýhodnených občanov v roku 2001.

Hlavnou činnosťou Inklúzia je:

  • podpora zdravotne postihnutých osôb v sociálnej inklúzii

  • tvorba a šírenie modelových kvalitných sociálnych služieb

  • práca s verejnosťou pri presadzovaní kvalitných životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím
Hlavným projektom Inklúzia je zriadenie a prevádzkovanie chránenej dielne Kaviareň Radnička v centre mesta Bratislavy. Projekt je výnimočný tým, že zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím ako čašníkov. Zamerali sme sa na kvalitu a po tréningu pod vedením hotelovej akadémie sme pripravili mladých ľudí na profesiu, v ktorej sa môžu plne realizovať. V projekte spolupracujeme s magistrátom mesta Bratislava, Nadáciou otvorenej spoločnosti, Sorošovým centrom MDAC v Budapešti, Nadáciou pre deti Slovenska a Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Najväčším úspechom tohto projektu je udržateľnosť viac ako 7 rokov. Vychovali sme viac ako 25 mladých ľudí pre samostatnú pracovnú činnosť len v tonto projekte a myslíme, že sme projektom zmenili postoje bežnej verejnosti k ľuďom so zdravotným postihnutím.