Káva z Radničky nám chutí

Káva z Radničky nám chutí

Chránená dielňa Radnička je jedným z projektov, ktorým sme  vytvorili podmienky pre stabilnú a zmysluplnú prácu pre  ľudí s mentálnym postihnutím na voľnom trhu práce. Snažíme sa praktickými a fungujúcimi príkladmi ovplyvňovať verejnosť, zamestnávateľov, predstaviteľov samosprávy a ostatných poskytovateľov sociálnych služieb aby svoje úsilie poskytovať kvalitné sociálne služby a služby zamestnanosti vytvárali v čo najbežnejších, integrovaných podmienkach trhu práce.

Projekt je výnimočný tým, že zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím ako čašníkov. Zamerali sme sa na kvalitu a po tréningu pod vedením hotelovej akadémie sme pripravili mladých ľudí na profesiu, v ktorej sa môžu plne realizovať. V projekte spolupracujeme s magistrátom mesta Bratislava, Múzeom mesta Bratislavy, Nadáciou otvorenej spoločnosti, Sorošovým centrom MDAC v Budapešti, Nadáciou pre deti Slovenska a Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kaviareň Radnička ponúkala služby kaviarenského typu , v jej priestoroch sme  organizovali pracovné stretnutia zamestnávateľov a firiem, prezentácie nových aktivít,  výrobné programy a nových produktov. Pravidelne sa v našich  priestoroch organizovali tlačové konferencie, prezentácie grantových programov, ale aj rôzne happeningy a kultúrne programy spojené s prezentáciou firmy aj na Nádvorí Starej Radnice. Chránená dielňa Radnička ponúkala aj catteringové služby mimo obsluhu priestorov Radničky, ako je  zabezpečenie malých recepcií, občerstvenie pri konferenciách , seminároch a iných prezentáciách.  

Raz ročne organizujeme prezentačno-predajnú výstavu výrobkov  chránených dielní a zariadení sociálnych služieb Radničkine trhy.  V Radničke  vytvárame priestor pre organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských akcií – čaj o piatej, predstavujeme talenty, ľudových umelcov. Súčasťou sezónnych aktivít je aj organizovanie tradičných týždňov  ako napr. „Vianočné zvyky".

Kaviareň Radnička je jedinou kaviarňou v centre mesta, kde vám s každou kávou alebo čajom namiešajú Radničkári – čašníci s mentálnym postihnutím - aj dobrý pocit. Každou návštevou Radničky sa stávate súčasťou niečoho, čo pozitívnym smerom mení očakávania spoločnosti ohľadne pracovných schopností ľudí s mentálnym postihnutím.  V Radničke nájdete  všetky druhy káv, čajov a iných nápojov, drobné pečivo a zákusky... Radnička ponúka taktiež cateringové služby (zabezpečenie malých recepcií, občerstvenie pri rôznych príležitostiach) mimo priestorov samotnej kaviarne.