Som fyzická osoba a podávam daňové priznanie

Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami

Dve percentá z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2019 k dani z príjmov za rok 2018, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2018 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XIII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa §50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech INKLÚZIE.

Poukázať môžete 2% alebo 3%, minimálne to však musí byť 3,32 €.

Identifikačné údaje INKLÚZIE – prijímateľa vašich 2% z dane:

Obchodné meno alebo názov
Inklúzia
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo
BRATISLAVA, 811 03, Panenská 29
Právna forma
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
31800785

Číslo účtu INKLÚZIE nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi. Najneskôr do 31. marca 2019 doručte vášmu príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie. K tomuto dátumu aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech INKLÚZIE.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Tlačivá na stiahnutie:

Partner:
Dve percentá z dane na Pravda.sk